GIẤY PHÉP KINH DOANH

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 3213000709 , ngày 28 tháng 07 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 2: ngày 11 tháng 3 năm 2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp. Với các ngành nghề kinh doanh sau:

- Tư vấn đầu tư và lập dự án đầu tư xây dựng các công trình chuyên ngành Bưu chính Viễn thông, giao thông, xây dựng công nghiệp, bảo an, điều khiển tự động và dân dụng.

- Giám sát, xây dựng, lắp đặt, bảo trì các công trình chuyên ngành Bưu chính Viễn thông, điện tử, tin học, công nghiệp, giao thông, thông gió, điều hoà, cấp thoát nước, thiết bị bảo an, điều khiển tự động, dân dụng

- Khảo sát, thiết kế, lập dự toán thiết kế các công trình chuyên ngành Bưu chính Viễn thông, giao thông, xây dựng công nghiệp, bảo an, điều khiển tự động và dân dụng.

- Đầu tư trong các lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, nhà ở.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị chuyên ngành Bưu chính viễn thông, điện tử, tin học, công nghiệp và dân dụng.

 

CÁC DỊCH VỤ CHÍNH TẠI CHI NHÁNH HIỆN NAY

Dịch vụ tư vấn thiết kế

+ Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình Bưu chính Viễn thông.

Khảo sát hiện trạng, điều kiện kỹ thuật phục vụ dự án, thiết kế các công trình Bưu chính Viễn thông.

+ Thiết kế và lập dự toán phần công nghệ và mạng các công trình Bưu chính Viễn thông.

+ Thiết kế và lập tổng dự toán các công trình dân dụng và phần xây dựng công trình Bưu chính Viễn thông đến cấp III - nhóm C, cột cao, ...

>> Xem thêm phần dịch vụ tư vấn thiết kế

Dịch vụ giám sát thi công

+ Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt, bảo trì các công trình chuyên ngành Bưu chính Viễn thông, điện tử, tin học, dân dụng

>> Xem thêm phần dịch vụ giám sát thi công