CUNG CẤP GIẢI PHÁP IN-BUILDING (IBS)

Cung cấp giải pháp phủ sóng thông tin di động cho các tòa nhà cao tầng, sân bay, nhà ga, các cụm công nghiệp,… cụ thể với các  dịch vụ sau:

1. Tư vấn thiết kế IBS:

>> Khảo sát hiện trạng, các điều kiện kỹ thuật liên quan đến công trình; khảo sát/dự báo nhu cầu lưu lượng sử dụng dịch vụ, lập báo cáo;

>> Xây dựng phương án/giải pháp phủ sóng toàn diện cho tòa nhà;

>> Tư vấn, thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công;

>> Lập dự toán;

>> Hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật để chủ đàu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Thi công lắp đặt, Test hệ thống, bảo dưỡng định kỳ:

>> Lắp đặt hệ thống anten và các thiết bị phụ trợ trong các tòa nhà bao gồm: cáp  đồng trục feeder, cáp quang, các đầu nối, các bộ chia (Splitter/tapper), bộ lọc (filter), bộ  kết hợp (Combiner), anten;

>> Thi công lắp đặt thiết bị viễn thông, các thiết bị phục vụ BTS, các trạm repeater nhằm thiết lập đường truyền kết nối đến các nhà cung cấp dịch vụ mạng;

>> Đo chất lượng vùng phủ sóng bằng máy đo Tems Investigation;

>> Đo thử, kiểm tra định kỳ, đo kiểm ứng cứu khi có sự cố.

3. Đầu tư hệ thống hạ tầng IBS cho thuê:

>> Đầu tư lắp đặt toàn bộ hệ thống phủ sóng di động trong tòa nhà;

>> Hệ thống thiết bị và cơ sở hạ tầng mạng được thiết kế kết hợp cả hệ thống phân phối thụ động và chủ động để linh hoạt đối với phạm vi vùng phủ sóng trong tòa có quy mô lớn/nhỏ khác nhau. Ngoài ra, hệ thống được thiết kế lắp đặt các bộ kết hợp (Combiner) để đảm bảo sẵn sàng kết hợp nhiều nhà khai thác mạng thông tin di động cùng sử dụng chung hệ thống;

>> Đảm bảo vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống nhằm cung cấp hệ thống hạ tầng thiết bị mạng ổn định.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỂN HÌNH  ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY >> Chi tiết 

Các dịch vụ khác:

>> Tư vấn lập Dự án đầu tư

>> Khảo sát lập thiết kế dự toán

>> Thi công xây lắp

>> Cho thuê hạ tầng

>> Giám sát thi công