DỊCH VỤ XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT VÀ BẢO DƯỠNG

Cung cấp các dịch vụ xây dựng, lắp đặt, bảo trì các công trình chuyên ngành Viễn thông, điện tử, tin học, xây dựng công nghiệp, bảo an, điều khiển tự động và dân dụng, đặc biệt một số loại công trình như sau:

>> Xây dựng các công trình Bưu chính Viễn thông đến cấp III - nhóm C;

>> Lắp đặt & commissioning cho các hệ thống thiết bị truyền dẫn, thiết bị trạm BTS:

+ Hệ thống thiết bị truyền dẫn quang SDH;

+ Hệ thống thiết bị trạm BTS (2,5 G; NodeB-3G, …),…

+ Hệ thống thiết bị phủ sóng trong nhà (IBS), …

>> Xây dựng cơ sở hạ tầng cho các trạm BTS:

+ Xây dựng nhà trạm, phòng máy nổ theo đúng yêu cầu kỹ thuật lắp đặt thiết bị, hệ thống nguồn điện AC, DC, … bao gồm cả hệ thống điện chiếu sáng, điều hòa không khí cho phòng thiết bị;

+ Xây dựng cột cao (cột anten dây co các loại, cột anten trên mái nhà);

+ Xây dựng hệ thống báo cháy; tiếp đất và chống sét cho nhà trạm và cột anten;

+ Xây dựng tường rào bảo vệ trạm BTS và các móng neo.

Các công trình đã đang và sẽ thi công xây dựng luôn được Công ty DNTD cam kết đảm bảo chất lượng:

+ Tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình;

+ Đảm bảo thi công theo đúng thiết kế đã được phê duyệt;

+ Thi công xây lắp đúng quy trình, quy phạm, các yêu cầu về kỹ thuật cũng như  mỹ quan trong xây dựng;

+ Công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào sử dụng khi đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, đảm bảo chất lượng cũng như các tiêu chuẩn theo quy định;

+ Thực hiện bảo hành công trình sau khi nghiệm thu bàn giao theo đúng quy định.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỂN HÌNH  ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY >> Chi tiết

Các dịch vụ khác:

>> Tư vấn lập Dự án đầu tư

>> Khảo sát lập thiết kế dự toán

>> Cho thuê hạ tầng

>> Giám sát thi công

>> Giải pháp In-building (IBS)