Tiêu chuẩn ngành

>> Tiêu chuẩn ngành 68-139:1995 "Tiêu chuẩn kỹ thuật về hệ thống thông tin cáp sợi quang"

>> Yêu cầu kỹ thuật - Cống, bể cáp vả tủ đấu cáp: TCN 68-153-1995

>> Tiêu chuẩn ngành 68-173: 1998: Giao diện Quang cho các thiết bị và hệ thống truyền dẫn SDH

>> Tiêu chuẩn ngành 68-141: 1999: Tiếp đất cho các công trình Viễn thông

>> Tiêu chuẩn ngành 68-180: 1999: Trạm đầu cuối thông tin di động mặt đất

>> Tiêu chuẩn ngành 68-184: 1999: Tiêu chuẩn giao diện V5.1

>> Tiêu chuẩn ngành 68-185: 1999: Tiêu chuẩn giao diện V5.2

>> Tiêu chuẩn ngành 68-207: 2002: Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện

>> Tiêu chuẩn ngành 68-208: 2002: Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với hiện tượng sụt áp, ngắt quãng và thay đổi điện áp

>> Tiêu chuẩn ngành 68-209: 2002: Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với các xung

>> Tiêu chuẩn ngành 68-210: 2002: Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn

>> Tiêu chuẩn ngành 68-191: 2003: Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị viễn thông, yêu cầu chung về phát xạ

>> Tiêu chuẩn ngành 68-192: 2003: Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị thông tin vô tuyến điện, yêu cầu chung về tương thích điện từ

>> Tiêu chuẩn ngành 68-193: 2000: Tương thích điện từ (EMC) - Đặc tính nhiễu vô tuyến

>> Tiêu chuẩn ngành 68-194: 2000: Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến

>> Tiêu chuẩn ngành 68-195: 2000: Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến

>> Tiêu chuẩn ngành 68-197: 2001: Thiết bị mạng viễn thông, yêu cầu chung về tương thích điện từ (EMC)

>> Tiêu chuẩn ngành 68-153: 1995: Cống, bể cáp và tủ đấu cáp

>> Tiêu chuẩn ngành 68-132: 1998: Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại nội hạt

>> Tiêu chuẩn ngành 68-135: 2001: Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông

>> Tiêu chuẩn ngành 68-138: 1995: Tiêu chuẩn kỹ thuật của máy điện thoại di động của hệ thống GSM

>> Tiêu chuẩn ngành 68-163A: 1997: Hệ thống báo hiệu số 7, phần chuyển giao tin báo MTP

>> Tiêu chuẩn ngành 68-163B: 1997: Hệ thống báo hiệu số 7, phần đối tượng sử dung ISDN

>> Tiêu chuẩn ngành 68-172: 1998: Giao diện kết nối mạng

>> Tiêu chuẩn ngành 68-179: 1999: Tổng đài điện tử số dung lượng lớn

>> Tiêu chuẩn ngành 68-212: 2002: Thiết bị đầu cuối số băng thoại 300-3400Hz

>> Tiêu chuẩn ngành 68-213: 2002: Thiết bị đầu cuối số băng rộng 150-7000Hz

>> Tiêu chuẩn ngành 68-214: 2002: Thiết bị VSat, băng Ku

>> Tiêu chuẩn ngành 68-215: 2002: Thiết bị VSat, băng C

>> Tiêu chuẩn ngành 68-216: 2002: Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riệng tốc độ Nx64Kbps

>> Tiêu chuẩn ngành 68-254: 2006: Công trình ngoại vi viễn thông

>> Tiêu chuẩn ngành 68-255: 2006: Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng, phương pháp đo mức phơi nhiễm điện từ

>> Tiêu chuẩn ngành 68-174: 2006: Quy phạm tiếp đất và chống sét cho các công trình viễn thông

>> Tiêu chuẩn ngành TC.VNPT-06: 2003 "Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật"