Một số hình ảnh, sự kiện tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011

19/04/2011 10:26:13 SA

Năm 2010 đã qua với nhiều niềm vui, hy vọng, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty CP Thiết kế Viễn thông tin học Đà Nẵng - với đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản, đồng thời với sự đoàn kết, tâm huyết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của ban lãnh đạo cũng như tập thể người lao động trong Công ty đã xây dựng nên niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu DNTD. Và cũng chính nhờ vậy Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo như kế hoạch, đúng 7h30 sáng ngày 16 tháng 4 năm 2011, Công ty Cổ phần Thiết Kế Viễn thông - Tin học Đà Nẵng tiến hành Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2011.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH, SỰ KIỆN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

>> Nhân viên Công ty đã có mặt từ rất sớm tại tiền sảnh để đón tiếp quý đại biểu và quý cổ đông

 

 

>> Tổng giám đốc Công ty đón tiếp các cổ đông, một số Cổ đông ở xa (Huế, Đak Lak) đã đến Đà Nẵng từ hôm trước từ để chuẩn bị tham dự Đại hội

 

 

>> Ban tổ chức đại hội thông qua Biên bản xác nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

 

 

>> Ông Hồ Xuân Phượng, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty phát biểu khai mạc đại hội

 

 

>> Ông Nguyễn Thanh Lộc, Phó Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT đọc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

 

 

>> Ông Lê Văn Hào, trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Doanh nghiệp

 

 

>> Ông Hồ Thế, nguyên giám đốc Bưu điện TP Đà Nẵng, đại diện cổ đông phát biểu tại Đại hội

 

 

 

>> Ông Hồ Văn Cư, phó giám đốc Viễn thông Đà Nẵng, đại diện vốn của Tập đoàn VNPT tại Công ty phát biểu tại Đại hội

 

 

>> Biểu quyết các chỉ tiêu về Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và bế mạc Đại hội