GIÁM SÁT THI CÔNG

Giám sát thi công xây dựng lắp đặt các công trình viễn thông, thông tin di dộng, công nghệ thông tin và các công trình dân dụng:

>> Giám sát thi công xây dựng các công trình Viễn thông, công nghệ thông tin: Hệ thống thiết bị tổng đài, các tuyến cáp quang, thiết bị quang, mạng MAN-E, nhà trạm, cột anten, mạng ngoại vi và các hệ thống thiết bị phụ trợ khác, …

>> Giám sát thi công lắp đặt hệ thống thiết bị các trạm thu phát sóng thông tin di động và các thiết bị phụ trợ

 

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐIỂN HÌNH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

 

CÔNG TRÌNH

NĂM

CHỦ ĐẦU TƯ

Tuyến cáp quang quốc lộ 1A, đoạn Khánh Hoà đến Đồng Nai.

2010

Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN)

Kết nối tuyến cáp quang nội tỉnh hiện có từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh để tạo thành tuyến cáp quang Quốc lộ 1A

2009

Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN)

Tuyến cáp quang: Thới Thuận – Long Xuyên – Tân Hiệp

2009

Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN)

Tuyến cáp quang: Điện Thắng - Điện bàn và Tam Kỳ - Núi Thành

2009

Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN)

Tuyến cáp quang Vĩnh Thuận - Cà Mau

2009

Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN)

Tuyến cáp quang Vĩnh Long - Cao Lãnh

2009

Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN)

Xây dựng các tuyến cáp quang phục vụ truyền dẫn cho các trạm BTS tại các Trung tâm Viễn thông 5, 7, 8, 9, Viễn thông Đăk Lăk – Đăk Nông năm 2008

2008

Viễn thông Đăk Lăk – Đăk Nông

Xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm BTS mạng Vinaphone tại các Trung tâm Viễn thông 4, 5, 6, 7, 8, 9, Viễn thông Đăk Lăk – Đăk Nông năm 2008

2008

Viễn thông Đăk Lăk – Đăk Nông

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến cáp quang: Chơ Long – Kông Chro – An Khê, mạng MAN-E, Viễn thông Gia Lai

2008

Viễn thông Gia Lai

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến cáp quang: Chư AThai – Phú Thiện – Bình Lợi – AyunPa - IaPa, mạng MAN-E, Viễn thông Gia Lai

2008

Viễn thông Gia Lai

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến cáp quang từ IaPa đến Chư Long, mạng MAN-E, Viễn thông Gia Lai

2008

Viễn thông Gia Lai

Xây dựng các tuyến cáp quang thiết lập vòng Ring vật lý khu vực phía Bắc. Viễn thông Thừa Thiên – Huế giai đoạn 2006-2008

2007

Viễn thông Thừa Thiên - Huế

Xây dựng các tuyến cáp quang khu vực nội thị và các huyện lân cận, Viễn thông Thừa Thiên – Huế giai đoạn 2006-2008

2007

Viễn thông Thừa Thiên - Huế

CÔNG TRÌNH

NĂM

CHỦ ĐẦU TƯ

Tuyến cáp quang quốc lộ 1A, đoạn Khánh Hoà đến Đồng Nai.

2010

Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN)

Kết nối tuyến cáp quang nội tỉnh hiện có từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh để tạo thành tuyến cáp quang Quốc lộ 1A

2009

Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN)

Tuyến cáp quang: Thới Thuận – Long Xuyên – Tân Hiệp

2009

Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN)

Tuyến cáp quang: Điện Thắng - Điện bàn và Tam Kỳ - Núi Thành

2009

Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN)

Tuyến cáp quang Vĩnh Thuận - Cà Mau

2009

Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN)

Tuyến cáp quang Vĩnh Long - Cao Lãnh

2009

Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN)

Xây dựng các tuyến cáp quang phục vụ truyền dẫn cho các trạm BTS tại các Trung tâm Viễn thông 5, 7, 8, 9, Viễn thông Đăk Lăk – Đăk Nông năm 2008

2008

Viễn thông Đăk Lăk – Đăk Nông

Xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm BTS mạng Vinaphone tại các Trung tâm Viễn thông 4, 5, 6, 7, 8, 9, Viễn thông Đăk Lăk – Đăk Nông năm 2008

2008

Viễn thông Đăk Lăk – Đăk Nông

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến cáp quang: Chơ Long – Kông Chro – An Khê, mạng MAN-E, Viễn thông Gia Lai

2008

Viễn thông Gia Lai

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến cáp quang: Chư AThai – Phú Thiện – Bình Lợi – AyunPa - IaPa, mạng MAN-E, Viễn thông Gia Lai

2008

Viễn thông Gia Lai

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến cáp quang từ IaPa đến Chư Long, mạng MAN-E, Viễn thông Gia Lai

2008

Viễn thông Gia Lai

Xây dựng các tuyến cáp quang thiết lập vòng Ring vật lý khu vực phía Bắc. Viễn thông Thừa Thiên – Huế giai đoạn 2006-2008

2007

Viễn thông Thừa Thiên - Huế

Xây dựng các tuyến cáp quang khu vực nội thị và các huyện lân cận, Viễn thông Thừa Thiên – Huế giai đoạn 2006-2008

2007

Viễn thông Thừa Thiên - Huế