TYPICAL PROJECTS

Công ty đã tham gia các dự án lớn, nhỏ cho  các đơn vị Viễn thông trong ngành  cũng như ngoài ngành: Viễn thông các tỉnh thành, Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN), Công ty Viễn thông quốc tế (VTI), Vinaphone (VNP), Mobifone (VMS), Viettel,  HT mobile, GTel mobile, S-Fone, ZTE và một số đơn vị lớn/nhỏ ngoài ngành khác.

 

TYPICAL PROJECTS IN RECENT YEARS


+ Consultant-Design  >> Detail

 

+ Telecom Infrastructures leasing  >> Detail

 

+ Construction  >> Detail

 

+ Supervision  >> Detail

 

+ In-Building solution  >> Detail