DỊCH VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Giám sát thi công xây dựng lắp đặt các công trình viễn thông, thông tin di dộng, công nghệ thông tin và các công trình dân dụng:

>> Giám sát thi công xây dựng các công trình Viễn thông, công nghệ thông tin: Hệ thống thiết bị tổng đài, các tuyến cáp quang, thiết bị quang, mạng MAN-E, nhà trạm, cột anten, mạng ngoại vi và các hệ thống thiết bị phụ trợ khác, …

>> Giám sát thi công lắp đặt hệ thống thiết bị các trạm thu phát sóng thông tin di động và các thiết bị phụ trợ

Chức năng, nhiệm vụ công tác giám sát:

Giám sát thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng căn cứ vào thiết kế được duyệt, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn xây dựng để theo dõi, kiểm tra các nhà thầu thi công xây dựng về các mặt: chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao dộng và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình:

>> Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng về các mặt có liên quan như: nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, giấy phép sử dụng các loại máy móc thiết bị, vật tư, …

>> Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình:

      + Biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

      + Kiểm tra, giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường;

      + Phát hiện sai sót, bất hợp lý trong thiết kế để Ban quản lý dự án (QLDA) yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh;

      + Cùng Ban QLDA kiểm định lại chất lượng bộ phận/hạng mục công trình khi có nghi ngờ về chất lượng;

      + Tư vấn cho Ban QLDA giải quyết những phát sinh, vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng công trình;

>> Giám sát về khối lượng thi công công trình theo thời gian hoặc giai đoạn thi công;

>> Giám sát, kiểm tra, xác lập tổng tiến độ thi công xây dựng công trình, đảm bảo các công việc của tất cả các nhà thầu không bị chồng chéo gây chậm trễ nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án;

>> Kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động trên công trường về các mặt: phương án/biện pháp thi công, an toàn lao động;

>> Kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường xây dựng: chống ồn, chống bụi, phòng chống cháy nhổ, tia lửa hàn hồ quang, khả năng phát sinh xung điện áp can nhiễu đến các thiết bị viễn thông trong khu vực thi công, …

Cam kết thực hiện giám sát đúng quy trình, quy phạm; Luôn đảm bảo tính trung thực, khách quan, không vụ lợi; Thay mặt chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình cũng như toàn bộ công trình đến khi đưa vào sử dụng.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỂN HÌNH  ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY >> Chi tiết 

Các dịch vụ khác:

>> Tư vấn lập Dự án đầu tư

>> Khảo sát lập thiết kế dự toán

>> Thi công xây lắp

>> Cho thuê hạ tầng

>> Giải pháp In-building (IBS)